Studium bez hranic

Vysoké školy v regionu Plzeňský kraj-Horní Falcko vám nabízejí ty nejlepší podmínky pro odstartování úspěšné kariéry – a to mimo jiné i v oborech, o které je velký zájem na obou stranách hranice. V současné době tak přibližně 50 000 studentů studuje obory jako například evropská podniková ekonomika, strojírenství, obnovitelné zdroje energie nebo cizí jazyky. Spousta absolventů zůstává věrná regionu a využívá zdejší pestré kariérní šance. Čím dál tím větší počet z nich má odvahu vydat se také do sousední země: Hledají si místo v Německu či v České republice, rozhodnou se strávit semestr v zahraničí nebo se zapojují do přeshraničních projektů.

Západočeská univerzita v Plzni

Centrem vysokého školství v Plzeňském kraji je Západočeská univerzita v Plzni. Ta má v současné době celkem 8 fakult s více než 60 odbornými katedrami a téměř 18 000 studentů, kteří si mohou vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských i doktorandských studijních programů. Součástí vzdělávací činnosti je i tzv. Univerzita třetího věku pro seniory.

Vysoké školy v Horním Falcku

V Horním Falcku funguje kromě Univerzity Regensburg ještě dalších šest státních vysokých škol: Východobavorská technická VŠ Regensburg (OTH Regensburg), Východobavorská technická VŠ Amberg-Weiden (OTH Amberg-Weiden), Technologický kampus Cham, Institut životního prostředí v Neumarktu jakožto kompetenční centrum pro techniku životního prostředí spadající pod norimberskou VŠ Georga-Simona-Ohma, Odborná vysoká škola bavorské policie v Sulzbachu-Rosenbergu a VŠ katolické chrámové hudby a hudební pedagogiky v Regensburgu.

Studovat v Německu

Osvojit si jazyk, získat zkušenosti a navázat kontakty – pobyt za hranicemi přináší studentům celou řadu výhod. Nejjednodušší možností, jak se dostat do zahraničí, je ucházet se o účast na výměnném pobytu nebo o stipendium. Bližší informace vám poskytne například koordinační centrum Tandem, Německá akademická výměnná služba (DAAD) nebo česká Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Ten, komu jeden nebo dva semestry nestačí, může jakožto občan EU absolvovat v zahraničí celé studium.


Projekty, kurzy, kooperace v regionu Plzeňský kraj-Horní Falcko

Vysoké školy reagují na stále se rozšiřující mezinárodní zaměření studia a nabízejí celou řadu kooperací a přeshraničních projektů.

Art Camp Plzeň

Místem, kde se mohou setkat milovníci umění z celého světa, je Art Camp Plzeň. Jedná se o mezinárodní letní školu umění, kterou organizuje Západočeská univerzita společně s Akademií Regensburg. O prázdninách navštěvují účastníci různé kurzy a mají možnost se seznámit s významnými umělci. Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a Akademie Regensburg jsou partnery od roku 2008.

Bohemicum

Vědecké pracoviště Bohemicum poskytuje na Univerzitě Regensburg a Passau jednoleté doplňující studium specializované na Českou republiku. Studenti se učí český jazyk a získávají znalosti z oblasti dějin, kultury a reálií. Nabídka je doplněna přednáškami a semináři z oblasti práva, hospodářství nebo filosofie.

Česko-německá studia

Tento obor nabízí Univerzita Regensburg ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze. Během šesti semestrů si studenti prohloubí své znalosti jazyka. Kromě toho se věnují zvolenému modulu, jako jsou například kulturní vědy, interkulturní komunikace, ekonomie nebo historie. Část studia absolvují v Praze, část v Regensburgu.

Elektrokolo pro vozíčkáře

Jezdit jako vozíčkář na elektrokole? Studenti v akademickém roce 2010/2011 nově zavedeného oboru „Konstrukce zdravotnické techniky“ na Západočeské univerzitě v Plzni přišli s řešením. Mladí výzkumníci vyvinuli spolu s posluchači dalších fakult speciální kolo s elektrickým pohonem. Vozíčkář najede na přepravní plošinu, zajistí vozík a rozjede se. Nechybí ani místo pro doprovodnou osobu.

Formula Student

Od roku 2005 se studenti OTH Amberg-Weiden účastní se závodním vozem, jenž sami vyvinuli, mezinárodní studentské soutěže „Formula Student“ a měří zde své síly s týmy z celého světa. V uplynulých letech získal „Running Snail Racing Team“ VŠ Amberg-Weiden hned několik vítězství, například v USA cenu v kategorii spotřeby pohonných hmot (2011) nebo titul celkového vítěze v Maďarsku (2010). Díky účasti na konstrukčních soutěžích sbírají budoucí inženýři zkušenosti na mezinárodním poli a mají možnost vyzkoušet si práci v týmu a projektový management.

Mezinárodní letní jazyková škola Plzeň

Mezinárodní letní jazyková škola ZČU v Plzni se koná již od roku 1990 a nabízí výuku 8 cizích jazyků včetně němčiny a češtiny různých úrovní od začátečníků po velmi pokročilé. Každoročně se jí zúčastní několik stovek českých i zahraničních studentů a dalších zájemců. Výuka zpravidla probíhá s rodilým mluvčím.

Technologický kampus Cham

Na Technologickém kampusu v Chamu se všechno točí kolem mechatronických systémů. Ve spolupráci s podniky se zde vyvíjejí a testují inovační produkty. Kromě toho se toto moderní výzkumné a vývojové centrum věnuje výuce a dalšímu vzdělávání žáků a studentů. Přednášky se konají ve spolupráci s vysokými školami aplikovaných věd Deggendorf a Amberg-Weiden.