Rozumět sousedům

Čeština má sedm pádů, celou řadu znaků s diakritikou a některá slova bez samohlásek. Němčina se může pochlubit nekonečnými podstatnými jmény složenými z více slov, slovesy s odlučitelnou předponou a psaním podstatných jmen s velkými počátečními písmeny. Proč se i přesto vyplatí učit se ten druhý jazyk? Ten, kdo rozumí sousedům, může těžit z nepřeberných možností, ať už při studiu, při hledání zaměstnání či ve volném čase. A při bližším pohledu není čeština nebo němčina zas až tak těžká.

Učit se německy

Naučit se jazyk sousední země je v příhraničí v porovnání se vzdálenějšími regiony snadné. Přibližně 70 procent reálných škol v Horním Falcku dnes nabízí výuku češtiny jako volitelného předmětu a také v Plzeňském kraji se žáci pilně učí německy. Mnoho kurzů se koná také na vysokých školách, lidových univerzitách (VHS) a soukromých institucích. Ten kdo už má základní znalosti, může v učení snadno pokračovat: poslouchat rádio, číst noviny, najít si partnera na procvičování ve dvojici nebo se prostě vydat za hranice a začít mluvit.

Bodovat znalostí němčiny

Uchazeče o zaměstnání, kteří ovládají více jazyků, přijímají zaměstnavatelé pro jejich otevřenost světu a schopnost dobře vycházet s obchodními partnery a zákazníky s otevřenou náručí. Zatímco angličtina je už dávno samozřejmostí, znalostmi češtiny nebo němčiny můžete při přijímacím pohovoru zabodovat – obzvlášť v regionu Plzeň-Horní Falcko.

Česko-německá jazyková animace

Učit se donekonečna slovíčka a gramatiku může dát pořádně zabrat. Základy jazyka si však lze osvojit i bez biflování a dokonce se při tom pobavit. Za tímto účelem vyvinulo Koordinační centrum Tandem metodu česko-německé jazykové animace. Pomocí aha efektu a hravých cvičení dochází k odbourávání zábran při aktivním užívání jazyka a zlepšení vzájemného porozumění. Komunikace tak nakonec funguje i bez přemíry gramatiky a slovíček.


Katerina Scheffler, personální referentka, Gebhardt Transport- und Lagersysteme GmbH, Cham

Po maturitě jsem studovala podnikovou ekonomiku v Mannheimu. Jako Češka v německé firmě mám dnes tu výhodu, že znám obě strany. Připadá mi fascinující pracovat na obou stranách hranice a podílet se na česko-německých projektech.

Franziska Stölzel, bývalá projektová spolupracovnice, Tandem Plzeň – Plzeň 2015

Během studia jsem se specializovala na Českou republiku a přitom jsem strávila nějaký čas v Plzni. Zamilovala jsem se do města, lidí i kultury. Zapůsobila na mě hlavně zdejší přívětivost a otevřenost. Zpočátku jsem česky moc neuměla, ale díky různým praxím a programům jsem se mohla rychle zlepšovat.

Václav Vrbík, projektový vedoucí, Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee

Proč se učit němčinu? Protože jsme sousedé, máme společnou historii a žijeme v globalizovaném světě, ve kterém se hranice stírají. A kromě toho jsou čeština a němčina dva hezké, i když na poslech odlišné jazyky.