Osobní vazby přes hranice

V regionu Plzeňský kraj-Horní Falcko stále častěji vznikají osobní vazby a přátelství mezi lidmi z obou stran hranice. Základem těchto kontaktů jsou společné aktivity: Děti a mládež se seznamují při školních výměnách, sportovní sdružení pořádají společné soutěže a firmy hledají vhodné uchazeče o zaměstnání i v sousední zemi.

Přeshraniční přátelství již odmalička

Česko-německá přátelství dnes vznikají již v mateřských školkách. Projektem „Krůček po krůčku do sousední země“ podporuje například Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem spolupráci českých a německých mateřských škol, prvního stupně základních škol, školních družin, dětských a mládežnických organizací pracujících s dětmi ve věku tři až osm let. Díky tomu mají již ti nejmenší jedinečnou šanci navázat přátelství s vrstevníky z druhé strany hranice a hodně se toho do života naučit.

Česko-německé výměnné programy a praxe

Vše pokračuje i ve škole a během studia: V rámci nejrůznějších výměnných programů se již mnoho žáků z Plzeňského kraje a Horního Falcka zúčastnilo školních výměn a poznalo tak sousední region. Velmi oblíbený je také Program podpory odborných praxí realizovaný Tandemem. V rámci tohoto programu mají žáci, učni a absolventi středních odborných škol a učilišť ve věku 16 až 26 let možnost absolvovat odbornou praxi v sousední zemi. Ale také studenti či pracující stále častěji sbírají zkušenosti za hranicemi, kde – často jen tak mimochodem – nacházejí přátele.

Navázat potenciální kontakty

Dobrou příležitostí, jak se seznámit s lidmi z Horního Falcka a z Plzeňského kraje, jsou například česko-německé štamtiše (německy "Stammtisch"), což jsou pravidelná setkání, která se konají v celé řadě měst. Také kalendář akcí na stránkách Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee přináší měsíční přehled informací o chystaných akcích, na nichž se potkávají Češi a Němci.


Kateřina Karl-Brejchová & Hansjürgen Karl, autoři jazykového průvodce „Do kapsy – Für die Hosentasche“, Regensburg

Jakmile lidé najdou společnou řeč, mohou snadno vznikat přátelství. Proto jsme vytvořili malý jazykový průvodce „Do kapsy – Für die Hosentasche“, který usnadňuje česko-německou konverzaci. Pro Tandem jsme vyvinuli metodu jazykové animace, která umožňuje přiblížit se jazyku sousední země hravou formou.

Lisa Minet & Irena Czornyjová, spolupracovnice, Tandem Regensburg

Seznámily jsme se před dvěma roky v práci a rychle jsme se skamarádily. Společně podnikáme různé akce, chodíme na kafe nebo na koncerty. Jelikož obě umíme česky i  německy, tak jazyky střídáme. To nás baví a někdy se při tom i hodně nasmějeme.

Veit Schmucker, vedoucí produkce, emz Hanauer GmbH & Co KGaA, Nabburg, a Jana Schmuckerová, vedoucí personálního oddělení, emz Hanauer s.r.o., Černošín

Lidé v Horním Falcku a v západních Čechách si jsou velmi podobní: Jsou přátelští, velkorysí a společenští, ale také tvrdohlaví a hrdí. Vyznačují se tím, že jsou velmi úzce spjati s místem, odkud pochází. Hranice a protiklady, které nás opravdu rozdělovaly, už téměř zmizely. Zbývající rozdíly jsou odrazem rozmanitosti, která – když se správně využije – náš region posiluje a zvyšuje jeho přitažlivost.