Česko-německé kontaktní sítě

Společnými silami jde mnohé lépe. Od devadesátých let se mezi Horním Falckem a Plzeňským krajem vytvořily nejrůznější sítě přeshraničních kontaktů. Ať již v oblasti volného času, sportu, hospodářství nebo kultury – při společných výměnách vznikají přátelství a všichni zúčastnění z těchto kontaktů profitují.

Centrum Bavaria Bohemia

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) svádí dohromady lidi z Bavorska a z Čech. Toto zařízení bylo založené v roce 2006 a je jakousi spojnicí mezi východem a západem. Na internetové stránce bbkult.net přináší jak v češtině, tak v němčině informace o kulturním dění v obou sousedních regionech a probouzí v lidech zájem poznávat něco nového. Pro zájemce je přímo v budově CeBBu připraven pestrý kulturní program v podobě výstav, koncertů či autorských čtení. Kromě toho CeBB významnou měrou podporuje spolupráci a partnerské projekty mezi oběma sousedními zeměmi a aktuálně koordinuje příspěvky bavorské strany pro Plzeň jako Evropské město kultury 2015.

Česko-německá mediální akademie

Ve Waldmünchenu se mladí lidé ve věku 15 až 19 let mohou přiblížit svému snu a vyzkoušet si práci režiséra, kameramana, fotografa nebo moderátora. Týdenní program zdejšího vzdělávacího centra mládeže se koná každý rok v létě. Pod vedením profesionálů pracují účastníci ve workshopech jako např. fotografie, video, grafika nebo web. Příležitostí k seznámení je tu dost, ať už při česko-německé jazykové animaci, při volejbale nebo na koupališti. Výsledky jednotlivých workshopů jsou na konci týdne představeny v závěrečné prezentaci.

Česko-německá odborná třída

Příležitost vzdělávat se a pracovat v zahraničí mají i učňové. Europaberufsschule Weiden umožnila spolu se Střední průmyslovou školou v Tachově a firmami BHS Corrugated a Peguform mladým lidem z České republiky a Německa získat výuční list platný v obou zemích. Pilotní projekt pro obor mechanik strojů a zařízení byl ukončen v létě 2010. Plánuje se pokračování projektu, tentokrát pro obor průmyslový mechanik.

Česko-německý štamtiš

Při tzv. štamtiši (německy "Stammtisch") jde především o to, rozšířit si síť kontaktů a poznat nové lidi. To platí i pro celou řadu česko-německých setkání, například v Regensburgu, Plzni, Weidenu nebo Schönsee. Setkávají se tu Češi a Němci, studenti a pracující, mladší i starší, zkrátka pestrá směsice lidí, pro které je sousední země z nejrůznějších důvodů přitažlivá. Jednotlivé štamtiše jsou i mezi sebou dobře propojeny a pravidelně se setkávají v rámci „Středoevropského štamtiše“.

Hospodářští junioři v regionu Plzeňský kraj-Horní Falcko

Navázat kontakty na obou stranách hranice, najít si přátele a podporovat se navzájem v profesním životě. To jsou cíle, které si vytyčili hospodářští junioři – mladí podnikatelé a vedoucí pracovníci z Horního Falcka a Plzeňského kraje, kteří se pravidelně scházejí za účelem výměny zkušeností a kteří jsou součástí celosvětové sítě Junior Chamber International.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

Tandem je koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže. Kanceláře v Plzni a v Regensburgu prohlubují spolupráci mládeže z České republiky a Německa a podporují pedagogy, vychovatele, vedoucí mládeže a multiplikátory při jejich práci. Výměnné programy začínají již v mateřské školce, kde si mohou již ti nejmladší najít nové kamarády a osvojit si hravou formou cizí jazyk. V pozdějším věku pak profitují ze školních či mimoškolních výměn nebo sbírají cenné zkušenosti při odborné praxi. Na česko-německém internetovém portálu ahoj.info najdou mladí lidé informace o sousední zemi.

Semestrální kurz Plzeň-Weiden

Podniky působící na světových trzích potřebují zaměstnance, kteří umí pracovat v mezinárodním týmu. Jak takové týmy fungují, zjišťovali v letech 2009 až 2011 na společném semináři studenti Západočeské univerzity v Plzni a Vysoké školy Amberg-Weiden. Zabývali se nejen problematikou řízení lidských zdrojů, ale sami také sbírali v přeshraničním dialogu mezinárodní zkušenosti.