Z Plzeňského kraje a Horního Falcka postupně vzniká společný region, což dokazuje i čím dál tím lepší dopravní infrastruktura. Na většina silnic a dálnic cesta rychle ubíhá a mezinárodní letiště jsou v blízkosti. [Více informací]

Společnými silami jde mnohé lépe. Od devadesátých let se mezi Horním Falckem a Plzeňským krajem vytvořily nejrůznější sítě přeshraničních kontaktů ať již v oblasti volného času, sportu, hospodářství nebo kultury. [Více informací]

V regionu Plzeňský kraj-Horní Falcko stále častěji vznikají osobní vazby a přátelství mezi lidmi z obou stran hranice. Základem těchto kontaktů jsou společné aktivity při školních výměnách, sportovních a dalších akcích. [Více informací]