Uprostřed Evropy

Regiony Plzeňský kraj a Horní Falcko k sobě mají již po staletí blízko. Města a obce kdysi profitovaly z čilého obchodního ruchu mezi východem a západem. Po celé řadě politických změn zde v 21. století opět vzniká společný region, který se stává symbolem sjednocené Evropy bez hranic.

Češi a Němci se sbližují

V devadesátých letech se vztahy mezi Českou republikou a Německem rychle zlepšovaly. Důležitým základem pro intenzivní spolupráci a hospodářské vztahy byla „Smlouva o dobrém sousedství“ z roku 1992. Stejně tak významná byla také Česko-německá deklarace z roku 1997, na jejímž základě vzniklo Česko-německé diskusní fórum a Česko-německý fond budoucnosti. Důležitou přelomovou událostí bylo přistoupení České republiky do Evropské unie v roce 2004. Volný pohyb zboží a kapitálu, jakožto i snazší založení firmy či pobočky od té doby umožňují především v příhraničí hospodářský rozvoj a nárůst pracovních míst.

Práce a cestování bez hranic

Další důležitý krok následoval v roce 2007, kdy Česká republika vstoupila do schengenského prostoru. Od té doby mohou cestující překračovat hranice bez jakýchkoliv formalit. 1. května 2011 také skončilo přechodné období pro volný pohyb pracovních sil. Pracovníci z ČR si tak mohou hledat zaměstnání v Německu bez jakýchkoliv omezení. Pro německé občany byl český pracovní trh otevřen již od roku 2004. Také zájemci o vyučení, studium nebo praxi už nejsou ničím omezováni. Dnes proto využívají četné české i německé firmy, zaměstnanci, studenti a učni své šance: Pracují, studují, žijí a oslavují společně.

Region Plzeňský kraj-Horní Falcko s budoucností

Region Plzeňský kraj-Horní Falcko může do budoucna hledět s optimismem: S přibližně 1,8 miliony obyvatel dosahuje hrubého domácího produktu v celkové výši více než 40 miliard eur a poskytuje téměř milion pracovních míst. Kvalifikovaní uchazeči z obou stran hranice tak mají skvělé šance. Usiluje o ně celá řada českých i německých podniků a nabízí jim možnost kariérního růstu.