Osobní statementy o kariéře v regionu Plzeňský kraj-Horní Falcko

Existuje celá řáda důvodů, proč se rozhodnout pro vyučení, praktikum nebo pracovní místo v regionu Plzeňský kraj-Horní Falcko. Přečtěte si citáty různých osob, které se
k tomuto kroku odhodlaly.

Thomas Betz, člen představenstva, Mühlbauer AG, Roding

Jsme společností s mezinárodní působností a máme pobočky ve více než 30 zemích. Abychom mohli kdekoliv na zeměkouli jednat rychle a kompetentně, je důležité mezinárodní složení zaměstnanců. V hlavním sídle naši firmy v Rodingu máme našim zaměstnancům co nabídnout: Neporušená čistá příroda, přátelští lidé, zajímavá a moderní práce s velmi dobrými perspektivami do budoucnosti – v kostce se jedná o ideální kombinaci pro osobní i profesní život.

Alexandra Dengler, kontrolorka kvality, BMW Werk, Regensburg

Pocházím z Horního Falcka a žiji tu ráda. Regensburg je městem mých snů. I když není moc velký, nabízí spoustu kulturních zážitků, slavností a nejrůznějších akcí a také hospůdek a restaurací. Je hezké pracovat v našem regionu a navíc ještě pro takového zaměstnavatele, jakým je BMW. Je to inovativní značka, která je vždy o krok napřed, například při vývoji ekologických vozů. Kromě toho se jedná o spolehlivého zaměstnavatele, který poskytuje skvělé sociální výhody.

Ondřej Eliáš, ředitel, Commerzbank, Plzeň

Pro německou banku Commerzbank pracuji od roku 1995. Moje práce mi umožňuje sledovat naši republiku a střední Evropu z mezinárodní perspektivy. Součástí mé každodenní práce jsou kontakty s kolegy z jiných zemí a světadílů. Pro mou profesní kariéru byly důležité jazykové znalosti, díky nimž jsem si po ukončení studia mohl vybírat z vícero nabídek. Západočeský kraj se vyznačuje intenzivní spoluprácí se sousedními regiony, proto je kromě angličtiny velmi důležitá také němčina.

Thomas Frisch, elektronik pro techniku provozu, Klug GmbH integrierte Systeme, Teunz

Vyučení v oboru elektronik pro techniku provozu jsem v roce 2010 ukončil jako nejlepší v Bavorsku i v celé spolkové republice. K dosažení něčeho takového je třeba velmi dobré péče ze strany školy i podniku. Rozhodl jsem se jít do učení k firmě Klug pro její výbornou pověst a také proto, že zde existovala velká pravděpodobnost, že tu po vyučení budu moci nastoupit do trvalého pracovního poměru. V zásadě si myslím, že mi Horní Falcko nabízí skvělé kariérní možnosti, jelikož se tu usídlila celá řada technicky orientovaných firem.

Philipp Hauser, elektronik pro techniku provozu, Klug GmbH integrierte Systeme, Teunz

Vyučení v oboru elektronik pro techniku provozu jsem v roce 2011 ukončil jako nejlepší v Bavorsku a získal jsem také cenu „Praktik 2011“ za nejlepší výsledky zkoušek v oborech kovo a elektro. Firma Klug nabízí kvalitní vzdělání. Při pobytu na stavbách i při teoretických a praktických školeních jsem se toho spoustu naučil. Momentálně pracuji jako programátor PLC a jako technik pro uvedení do provozu. Za pár let, až nasbírám dostatek zkušeností, bych rád vedl vlastní projekty.

Prof. Dr. Gerhard Hirzinger, vedoucí Institutu robotiky a mechatroniky, Německé centrum pro letectví a kosmonautiku, Oberpfaffenhofen

Jsem rodák z Horního Falcka a mám k tomuto kraji stále ještě velmi blízko. Intenzivně se zabývám nejnovějšími trendy v oblasti výzkumu na poli mechatroniky jakožto oboru budoucnosti. S velkým zájmem proto sleduji četné výzkumné aktivity klastru mechatroniky v Horním Falcku a také podniků působících v této oblasti.

Václav Královec, pracovník marketingu, Lasselsberger, s.r.o., Plzeň

Pocházím z okolí Plzně a po absolvování VŠ jsem hledal firmy na Plzeňsku, kde bych našel vhodné uplatnění. Společnost Lasselsberger se jakožto největší výrobce keramických obkladů a dlažeb v České republice může pochlubit téměř stotřicetiletou tradicí. V Plzeňském regionu mě uspokojuje kulturní i sportovní život a také možnosti dalšího vzdělávání. Díky několika větším podnikům jsou v Plzni a okolí výborné pracovní perspektivy.

Karel Kubr, ředitel, Lintech spol. s r.o., Domažlice

Spolupráce s německými a českými partnery je pro nás velmi důležitá. Před časem jsme spolu s dalšími firmami z Plzeňského kraje založili sdružení „Klastr Mechatronika“. Kromě toho byla nedávno v Chamu podepsána dohoda o spolupráci s dalšími klastry z Bavorska, Rakouska a Švýcarska. V Lintechu zaměstnáváme hlavně české absolventy. V budoucnu bychom ale chtěli vyvíjet aktivity také na německém trhu a hledat tam kvalifikované pracovníky.

Matthias Kufner, inženýr, Zollner Elektronik AG, Zandt

Poté, co jsem vystudoval strojírenství, jsem ve svém rodném kraji našel práci svých snů. Ve firmě Zollner AG jsem se zapojil do úžasného projektu: vytvoření největšího čtyřnohého chodícího robota na světě, nového draka pro lidovou hru ve Furh im Waldu, takzvané „Skolení draka“. Obzvlášť napínavé byly první pokusy o to, aby tato mechatronická příšera začala chodit. Museli jsme přitom současně řídit celkem 20 hřídelí a rozpohybovat 7 500 kilogramů hmoty.

Toni Leitner, duální studentka ekonomické informatiky, Klug GmbH integrierte Systeme, Teunz

Studuji ekonomickou informatiku na Vysoké škole v Regensburgu a zároveň sbírám zkušenosti v praxi. Ve firmě Klug vyvíjím a testuji software a budu zde skládat závěrečnou zkoušku z odborné informatiky pro vývoj aplikací. Tento systém duálního studia má pro mě spoustu výhod: Již teď mohu sbírat praktické zkušenosti a kromě toho mám jistotu, že budu mít z čeho zaplatit školné.

Helmut Schweiger, jednatel, Gerresheimer spol. s r.o., Horšovský Týn

Před 22 lety jsem u firmy Gerresheimer začínal jako operátor, dnes jsem technickým ředitelem a jednatelem. Můj odchod do sousední země pro mě byl příležitostí dokázat, že pevná vůle, píle, motivace a odvaha vyzkoušet něco nového umožňují vybudovat si kariéru i bez vysokoškolského diplomu. Z profesního hlediska si cením toho, jakým způsobem se v České republice přistupuje k řešení obtížných situací, a také schopnosti improvizace a motivovanosti zaměstnanců.

Petra Šperlová, vedoucí výroby, Suspa CZ s.r.o., Bor

Ve firmě Suspa mám na starosti příjem, zpracování a vývoz zakázek, objednávání materiálu a také řídím tým 12 lidí. Při své práci jsem často v kontaktu s německými kolegy. Postupem času člověk pozná malé rozdíly ve způsobu práce managementu a ví, jak s nimi zacházet: České pracovní prostředí je například více založeno na přátelství než na vyloženě formální bázi.

Gert Weymayr, vedoucí osobního oddělení, F.EE GmbH, Neunburg vorm Wald

Hledáme odborníky na obou stranách hranice a již několik let úspěšně zaměstnáváme také české pracovníky. Kromě odborné kvalifikace od nich očekáváme základní znalost němčiny. Pro všechny naše zaměstnance je také důležitá schopnost práce v týmu. Kontakty k absolventům z České republiky získáváme na vysokoškolských veletrzích práce, například v Plzni. Mimo to jsme již pozvali skupinky českých studentů na prohlídku naší firmy, což se setkalo s velmi pozitivním ohlasem a také jsme díky tomu obdrželi několik žádostí o práci.

Heidi Wolf, tisková mluvčí, Bavorský zemský sněm, Mnichov

Lidé ve východním Bavorsku získali více sebevědomí. Právě v demografickém vývoji spatřuji dobré šance pro mladé lidi, protože si mohou vybrat podnik, do kterého půjdou do učení a ve kterém budou později pracovat. Do budoucna si přeji, aby pracovníci z východobavorského příhraničí jezdili do Plzně za prací se stejnou samozřejmostí jako do Regensburgu nebo do Schwandorfu.