Prosperující hospodářský prostor

Region Plzeňský kraj-Horní Falcko je důležitou spojnicí mezi východem a západem. Se svými 1,8 miliony obyvatel poskytuje téměř milion pracovních míst a dosahuje hrubého domácího produktu v celkové výši více než 40 miliard eur. Jeho společný hospodářský výkon je tedy větší, než mají Slovinsko a Lucembursko dohromady. Také míra nezaměstnanosti je pod průměrem většiny zemí Evropské unie.

Inovativní sítě v regionu Plzeňský kraj-Horní Falcko


Důležitým motorem růstu je v příhraničním regionu průmysl, který zde poskytuje téměř čtvrtinu z celkového počtu pracovních míst. Největšího obratu v rámci celého regionu Plzeňský kraj-Horní Falcko dosahuje automobilový průmysl spolu se svými dodavateli. Inženýrské obory jako mechatronika, informační technologie a biotechnologie zažívají boom a sdružují se do výkonných klastrů. Tyto inovativní sítě sestávající z výrobců, dodavatelů a výzkumných zařízení jsou výborně připraveny na budoucnost.