Impresum

Adresa

Regionalmarketing Oberpfalz in Ostbayern e. V.
Emmeramsplatz 8
93047 Regensburg

zastoupený 1. předsedou
Albertem Füracker, státním tajemníkem

Sídlo spolku

Regensburg / Rejstřík spolků vedený u okresního soudu Regensburg: VR 1797

Kontakt

Tel: +49-941 5680-350
Fax: +49-941 5680-399
E-mail: regionalmarketing(at)oberpfalz.de

Osoba odpovědná za obsah

Albert Füracker, 1. předseda
 
Regionální marketing Horního Falcka je podporován Bavorským státním ministerstvem hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie.

Realizace

Technické zpracování a design: CP2 Werbeagentur, Altenstadt an der Waldnaab
Technická podpora: AERA MEDIA, Weiden in der Oberpfalz
Překlad: Milada Vlachová, Regensburg

Odpovědnost za obsah

Obsah našich internetových stránek byl vytvořen s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu však nemůžeme převzít jakoukoliv záruku. Jako poskytovatelé služeb odpovídáme podle § 7 odst. 1 zákona o telekomunikačních službách za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecně platnými zákony. Podle §§ 8 až 10 zákona o telekomunikačních službách však poskytovatelé služeb nejsou povinni kontrolovat jimi předané nebo uložené cizí informace ani pátrat po okolnostech poukazujících na nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zamezit používání informací podle všeobecných zákonů tím zůstává nedotčena. Takovéto ručení je možné až od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V takovém případě příslušné obsahy neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít jakoukoliv záruku. Za obsahy stránek, na které odkazujeme, odpovídá vždy příslušný provozovatel či poskytovatel. Stránky, na které odkazujeme, byly zkontrolovány z hlediska možného porušování práv k okamžiku vytvoření těchto odkazů. V okamžiku vytvoření těchto odkazů nebyly patrné žádné protiprávní obsahy. Stálá kontrola obsahů stránek, na které odkazujeme, však není bez konkrétního podezření na porušování práv možná. Při zjištění, že došlo k porušení práva, příslušné obsahy neprodleně odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořené jejich provozovatelem podléhají německému autorskému právu. Ke kopírování, zpracovávání, šíření a jakémukoli způsobu využití překračujícímu hranice autorského práva je nutný písemný souhlas autora resp. zhotovitele.  Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze k soukromým, nekomerčním účelům. Pokud obsahy těchto stránek nebyly vytvořeny provozovatelem, respektujeme autorská práva jiných. Příspěvky třetích stran jsou takto označeny. V případě, že by přesto došlo k porušení autorských práv, nás prosím kontaktujte. Při zjištění, že došlo k porušení práva, příslušné obsahy neprodleně odstraníme.

Ochrana dat

Použití našich webových stránek je obvykle možné bez uvádění osobních údajů. Jsou-li na našich webových stránkách zjišťovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), dochází k tomu pokud možno vždy na základě dobrovolnosti. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou tato data poskytnuta třetím osobám.

Upozorňujeme na to, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Využívání povinně zveřejněných kontaktních údajů za účelem zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů třetí osobou je tímto výslovně zakázáno. Provozovatel těchto stránek si výslovně vyhrazuje právo učinit právní kroky v případě nevyžádaného zaslání reklamních informací, např. formou spamu.

Prohlášení o ochraně dat pro využívání Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies", textové soubory ukládané ve vašem počítači, které umožňují analýzu vašeho používání této webové stránky.  Informace vygenerované prostřednictvím cookies, které vypovídají o vašem používání těchto internetových stránek, se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA, kde jsou pak uloženy. V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto internetových stránkách však Google vaši IP adresu v rámci členských zemí Evropské unie či jiných účastnických zemí smlouvy o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí.

Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenese celá IP adresa a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové prezentace použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání těchto internetových stránek, k sestavení zprávy o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. IP adresa, kterou váš prohlížeč v rámci Google Analytics předá, nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však, že v tomto případě nebudete eventuelně moci využít veškeré funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit ukládání údajů generovaných cookie souborem a vztahujících se k vašemu používání těchto internetových stránek (vč. vaší IP-Adresy) společností Google a další zpracování ze strany Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeče, který je dostupný na této adrese: tools.google.com/dlpage/gaoptout.