Praxe v Německu

Odborná praxe je vždy správná volba. Pokud se rozhodnete, že svoji praxi chcete absolvovat v Německu, budete profitovat hned dvakrát, protože navíc získáte cenné zkušenosti ze zahraničí. Na této stránce naleznete spoustu užitečný tipů k praxím v Německu.

Realizace a průběh praxe

Užitečné informace a tipy týkající se realizace zahraniční praxe přináší německá brožura „Wege ins Auslandspraktikum“. Najdete v ní mimo jiné tipy, jak se o místo správně ucházet, či katalog kritérií pro zhodnocení kvality praxe.

Povolení k pobytu a přístup na pracovní trh

Občané České republiky mohou jakožto občané EU pobývat na území Spolkové republiky Německo na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti.
Pokud předpokládaný pobyt překročí jeden měsíc, je nutné se během 14 dnů po příjezdu přihlásit na příslušném přihlašovacím úřadě (Einwohnermeldeamt) v místě německého bydliště, jenž ve spolupráci s cizineckým úřadem (Ausländerbehörde) vystaví potvrzení o pobytu (Freizügigkeitsbescheinigung). Bez povolení k pobytu smíte být v SRN nejdéle tři měsíce.
Od 1. května 2011 byla zrušena přechodná opatření omezující přístup na německý pracovní trh. Občané České republiky tak mohou v Německu pracovat bez pracovního povolení a ani v případě praxe či stáže není třeba žádat o osvobození od pracovního povolení.

Jak najít místo na praxi

Odborné praxe jsou sice v Německu rozšířenější než v České republice, ale plánování a realizaci musí zájemci i přesto věnovat dostatek času, úsilí a trpělivosti. Mnoho podniků a institucí pravidelně hledá vhodné kvalifikované a motivované praktikanty. Vyplatí se tedy navštívit internetové stránky organizací, jež pro vás připadají v úvahu.
Kromě toho existují na internetu vyhledávače, na kterých lze kromě pracovních příležitostí najít také praktikantská místa. Jednou z nich je například burza práce (Jobbörse), jejímž provozovatelem je německý úřad práce (Agentur für Arbeit). K dispozici je vám však i celá řada dalších specializovaných online portálů.
Je možné obrátit se také na instituce s vazbou k ČR, jako například Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee či České centrum v Mnichově. Hledání praktikantského místa vám případně může usnadnit i partnerství měst. O stávajících kontaktech se lze informovat na městském či obecním úřadě.

Nabídka pro studenty VŠ

Vysokoškoláci obdrží bližší informace týkající se praxe v Německu na zahraničním oddělení své univerzity. Díky evropskému programu Erasmus mohou studenti VŠ (popř. VOŠ) požádat o stipendium a absolvovat v zahraničním podniku pracovní stáž v délce 3 až 12 měsíců. Program je k dispozici studentům všech oborů. Výše finančního příspěvku v Německu v současné době dosahuje 571 eur měsíčně.
Budoucím učitelům je určený asistentský pobyt Comenius, který jim umožňuje pracovat v zahraniční škole, získat praktické dovednosti, zlepšit si znalosti cizích jazyků a informovat se o jiných evropských zemích a jejich vzdělávacích systémech.
Také studentská organizace AISEC nabízí studentům možnost získat profesionální zkušenosti prostřednictvím odborné zahraniční stáže. Studentům práv a mladým právníkům nabízí praxi v zahraničí Evropské sdružení studentů práva ELSA díky svému programu STEP. Praxe trvající od 2 týdnů do 18 měsíců probíhá v advokátních kancelářích, právních odděleních společností či vládních a neziskových organizacích. Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe IAESTE zajišťuje praktikantská místa pro studenty technických vysokých škol. Délka praktika se zpravidla pohybuje od dvou do tří měsíců. Mezinárodní federace asociací studentů medicíny IFMSA umožňuje studentům zúčastnit se zahraničních klinických či výzkumných stáží v délce jednoho měsíce.

Práva a povinnosti praktikantů

O právech a povinnostech praktikantů informuje německá brožura „Rechte und Pflichten im Praktikum“, kterou vydala mládežnická organizace DGB Jugend. Dozvíte se v ní například, co by mělo být obsaženo ve smlouvě, zda máte nárok na dovolenou nebo jaké údaje má obsahovat potvrzení o praxi (Praktikumszeugnis). Kromě toho tato publikace přináší celou řadu dalších užitečných tipů. Zda se jedná o férovou praxi si můžete ověřit také díky stručnému přehledu na internetových stránkách sdružení fairwork.

Zdravotní péče a pojištění

Během praxe můžete v Německu v případě nutnosti čerpat nezbytnou zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Podrobné informace o podmínkách a postupu naleznete na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad.
Regulační poplatky za návštěvu u lékaře se v Německu neplatí. Výdaje za léky na předpis jsou částečně hrazeny pojišťovnou.


Odkazy a další informace

Zde najdete přehled všech odkazů, které se vyskytují v textu, a další doplňující informace – seřazeny jsou podle kategorií a v rámci nich abecedně.